Hírek


SZAKÉRTŐI ÁLLÁSFOGLALÁS 2023.

2023-01-21 10:32:08

Számos megkeresés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a megyék vármegyére történő átnevezése hogyan érinti a (vár)megyei tűzoltó szövetségeket. Jogász szakértői állásfoglalást kértünk ezzel kapcsolatban, melyet honlapunkon most közzéteszünk.

SZAKÉRTŐI ÁLLÁSFOGLALÁS 2023.

 

Szakértői állásfoglalás a vármegyére történő átnevezésről
 

Számos megkeresés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a megyék vármegyére történő átnevezése hogyan érinti a (vár)megyei tűzoltó szövetségeket. Jogász szakértői állásfoglalást kértünk ezzel kapcsolatban, melyet honlapunkon most közzéteszünk.

Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása (2022. július 19.) 4. cikk a) pont szerint a megyék hivatalos megnevezése 2023. január 1-től vármegye.

Az Alaptörvény Záró és Vegyes Rendelkezések 28. pontja átmeneti szabályként az alábbiakat rögzíti:

*A vármegyére való utalásként a megyére utaló elnevezés a 2022. december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény tizenegyedik módosítása hatálybalépését követően is használható mindaddig, amíg az Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.*

A fentiek alapján, az Alaptörvény módosítás átvezetése érdekében a nevükben a *megye* szót tartalmazó szervezetek létesítő okiratát a szervezet nevét érintően módosítani kell, és a szervezet adataiban bekövetkezett változást változásbejegyzési eljárásban (változásbejegyzési kérelemmel) be kell jelenteni a szervezetet nyilvántartó bíróságnak.

A felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a létesítő okirat módosítás érdekében a legfőbb szerv rendkívüli ülésének összehívása nem szükséges kizárólag az Alaptörvény XI. módosításával összefüggésben, azonban javasolt, hogy a legfőbb szerv az egyébként soron következő ülésén, de legkésőbb a 2023. január 1-jét követő első, egyéb okból szükséges létesítő okirat módosítás keretében hozzon határozatot a megyére utaló elnevezések vármegyére történő módosításáról.

A szervezetet nyilvántartó bíróság a nyilvántartásban átvezetett változásokról értesíti az állami adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt, a szervezet egyéb partnereit (pl. bank) azonban a szervezet köteles értesíteni a szervezet nevét érintő változásról.

Forrás, további részletek: MTSZ

 

Vissza