Rólunk


A Tolna Megyei Tűzoltószövetség (továbbiakban: Szövetség) Tolna megye tűzvédelme és katasztrófavédelme érdekében tevékenykedő jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek önkéntes társulása révén létrehozott társadalmi szervezet, amely a mindenkori érvényben lévő tűz- és katasztrófavédelmi és más kapcsolódó jogszabályok és azok végrehajtására kiadott rendelkezésekben megfogalmazottak szerint, a rendelkezésre álló, személyi és tárgyi feltételek függvényében képviseli tagságának érdekeit, oly módon, hogy - tagságának egyetértésével - elsődleges célként és feladatként jelöli mega tűz elleni védekezést, a műszaki mentést, valamint a  katasztrófa elhárítást és az ezekhez kapcsolódó megelőző feladatok végrehajtásának elősegítését.

A Szövetség a hatályos jogszabályokat figyelembe véve segíti a tűz- és katasztrófavédelmi érdekek érvényre juttatását.

A Szövetség az 1893-ban létrehozott és 1945-ben rendelettel megszüntetett Tolna Vármegyei Tűzoltó Testületek Szövetsége utódjának tartja magát.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.

A Szövetség célja

  • A tűzvédelem és a katasztrófavédelem érdekében tevékenykedő tagsága érdekeinek védelme és képviselete.
  • A tűzvédelmet, katasztrófavédelmet érintő jogszabályok kidolgozásában - felkérés esetén - részvétel, véleményezés, a végrehajtás elemzése, felülvizsgálat, módosítás és hatályon kívül helyezésre vonatkozó javaslattétel.
  • A tűzesetek megelőzésével, oltásával, a műszaki mentéssel, katasztrófa- elhárítással és az ezekkel összefüggő személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos szakmai véleményezés, javaslattétel.
  • A tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok, széleskörű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében történő mozgósítás, a tűzvédelmi, katasztrófavédelemi felvilágosítással összefüggő tevékenység koordinálása.
  • Kapcsolatfelvétel és tartás más országok olyan szervezeteivel, amelyek hasonló módon fogalmazták meg a tűzvédelmi, katasztrófavédelemi védekezés feladatrendszerét, valamint azon hazai szervezetekkel, amelyek magukénak érzik a tűzvédelmi, katasztrófavédelemi érdekek érvényre juttatását. 
  • Szakmai képzés, továbbképzés - igény szerinti - segítése,  szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása.
  • Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a költségvetésében előirányzott pénzösszegekkel.
  • A tagjai szociális, sport, kulturális igénye kielégítésének segítése.
  • Együttműködik a Szent Flórián Alapítvánnyal, segíti annak tevékenységét.