Hírek


Gépjárműadó-mentesség illeti meg önkéntes tűzoltó egyesületek járműveit?

2023-03-31 11:23:08

Több kérdés merült fel az egyesületek a gépjárműadó-mentességével kapcsolatban. Voltak, akik nem kapták meg az adómentességet a gépjárműveikre, mások pedig az utánfutóik kapcsán jelezték ugyanezt. Megítélésünk szerint mindkettőre jár az adómentesség, azonban ennek feltétele a pontosan kitöltött kérelem. Mit javasolunk figyelembe venni?

Miért mentesül az ÖTE a gépjárműadó alól?

Amire ügyelni kell az, hogy mire hivatkozunk a kérelem kitöltésekor.

Amit a gépjárműadóval kapcsolatos mentességi kérelemmel kapcsolatban néznünk kell az az 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (Gjt.).

 

Mire kell fizetni?

Gépjárműre.

 

Mit nevez a jogszabály gépjárműnek?

Ezt a törvény 1§-a leírja:

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót kell fizetni.”

A Magyar Nyelv értelmező szótára szerint

  • pótkocsi: Teherautóhoz, autóbuszhoz, trolibuszhoz, ritk. személyautóhoz kapcsolt, motor nélküli kocsi, teher- v. személyszállításra.
  • utánfutó: Az a vontatott jármű, amelyet egy előtte haladó kocsihoz kapcsolva teher- v. ritk. személyszállításra használnak; pótkocsi.

Tehát amit mi a tűzoltói nyelvhasználatban utánfutónak hívunk, az is pótkocsi.

 

Kinek jár gépjárműadó-mentesség?

A törvény 5§ b, pontja szerint: „az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett”

Az önkéntes tűzoltó egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint egyesület – tehát ez alapján minden tulajdonában álló járműre jár neki az adómentesség.

Ezért javasoljuk, hogy erre hivatkozva kérjék az adómentességet és nem arra, hogy ez tűzoltó jármű.

A Gjt. 5.§ e pontja alapján ugyanis csak a létesítményi tűzoltóságoknak jár az adómentesség, és csak arra a járműre, amely igazolhatóan részt vesz a tűz elleni védekezésben, mert ők nem egyesületek.

 

Mi alapján kérhető az egyesületek mentessége?

Az önkéntes tűzoltó egyesület adókötelezettsége esetén tehát a Gjt. 5. § b) pontja alkalmazható. Fontos, hogy

  • az egyesület csak akkor jogosult a mentességre, ha az egyesület a jármű tulajdonosa,
  • a törvény alapján az utánfutó megnevezése pótkocsi, amelyre szintén vonatkozik az adómentesség, ha az az egyesület tulajdonában áll,
  • a mentesség csak akkor jár, ha az önkéntes tűzoltó egyesületnek a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
  • ha az egyesület csak jármű az üzembentartója, akkor nem jogosult a mentességre.

Tehát, ha a tulajdonos az önkormányzat, akkor az adómentesség nem jár, ezért célszerű megfontolni a jármű egyesület tulajdonába adását, ha az úgyis tűzoltási feladatokat lát el.

 

A Magyar Tűzoltó Szövetség központi állásfoglalása

Vissza